top of page
Eol - Izleti in potovanja po vrtovih - allium

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Zavarovanje stroška odpovedi
Organizatorjeva odpoved ali sprememba
Potni dokumenti

SPLOŠNA DOLOČILA                                                                                             

Ti splošni in posebni pogoji ter navodila za potovanje so sestavni del vseh naših aranžmajev in so v tiskani obliki na voljo v naši poslovalnici ali na pooblačenih prodajnih mestih. Potnik je ob podpisu prijavnice seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.

Prav tako so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta EOL d.o.o. (v nadaljevanju EOL) oziroma pooblaščeno prodajno mesto in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira EOL. V kolikor ni navedeno drugače, veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

Če je v posebnih pogojih poslovanja ali v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu ali posebnih pogojih.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Splošni pogoji so dostopni potnikom v pisni obliki v naši poslovalnici in na spletnih straneh http://www.eol.si.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve EOLa in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

 

PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma, ki ga organizira EOL, v naši poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi potnik ali naročnik aranžmaja izpolni in podpiše prijavnico in s tem sklene pogodbo z EOLom. Prijavnica je tudi potrdilo o prejeti rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki so potrebni za pripravo oziroma izvedbo programa potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave.

Prijave se načeloma sprejemajo do zapolnitve prostih mest.

EOL za izvedbo rezervacije in sestavo ponudbe pri prodaji naročniku zaračunava stroške v višini:

 • 16,00 €/dokument – za vse rezervacije iz naše redne ponudbe v Sloveniji in v tujini ter za rezervacije iz ponudbe drugih  agencij oz. organizatorjev potovanj

 • 15,00 €/dokument – za vse rezervacije iz naše redne ponudbe v Sloveniji in v tujini, katerih cena znaša manj kot 65 €.

 • 50,00 €/dokument – za individualne rezervacije v tujini oz. kompleksne individualne rezervacije v Sloveniji, kot tudi za posredovanje pri izdelavi posameznega vizuma – po potnem listu.

Strošek rezervacije se obračuna in plača ob rezervaciji potovanja/oddiha.

Ne glede na vzrok možne odpovedi potovanja/oddiha s strani potnika, se strošek rezervacije potniku ne vrača.

V primeru odpovedi potovanja/oddiha s strani agencije, se celotni strošek rezervacije potniku vrne.

Pri posredovanju pri izdelavi vizumov agencija ne odgovarja za zamudo pošte, negativno rešitev vizuma, …

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih.

Za zavezujočo prijavo se lahko poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je potrebno plačati 16,00 EUR in morebitne stroške, ki jih zaračunava naš partner skladno s svojimi splošnimi in pogodbenimi pogoji.

Če potnik ali njegovo prijavno mesto (pooblaščeno prodajno mesto) ne plača aranžmaja v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. Organizator ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko ODPOVED POTOVANJA. V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga".

V kolikor v naši ponudbi ne najdete ustrezne turistične storitve ali programa potovanja, vam bomo z veseljem izvedli rezervacijo ali pripravili program po vaši želji. EOL za sestavo osnovne ponudbe in izvedbo rezervacije zaračunava 50 EUR kot garancijo za izvedbo rezervacije ali programa. V primeru vaše potrditve, se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo.

 

REZERVACIJA LETALSKE VOZOVNICE                                                                  

RSF (Reservation System Fee) ZA LETALSKE VOZOVNICE

V skladu s sklepom IATA agencij Slovenije, za vsako izdano letalsko vozovnico obračunamo RSF:

 • 1 segment (economy/business)                 15,00 €

 • 2 segmenta (economy/business)               30,00 €

 • 3 ali več segmentov:  Evropa economy       40,00 €

                                   Evropa business        50,00 €

                                   Interconti economy   60,00 €

                                   Interconti business    75,00 €

RSF se obračuna za vsako letalsko vozovnico ne glede na starost potnika.

RSF se ne vrača ne glede na vzrok stornacije karte.

V primeru stornacije s strani agencije/prevoznika se RSF vrne v celoti.

Znesek RSF ni izpisan na letalski vozovnici.

Po izdanem računu za letalske vozovnice, se potniku obračuna tudi strošek rezervacije v višini 12,50 €. Letalska vozovnica mora biti plačana v celoti pred izpisom vozovnice.

LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI

V primeru zamud, prestavitev ali odpovedi leta s strani nizkocenovnega letalskega prevoznika gredo stroški vseh sprememb in morebitna naknadna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. Eol d.o.o. na to nima vpliva, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti, če nizkocenovni prevoznik zaradi kakšnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino. Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku, če v programu ni navedeno drugače, dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo nese v letalo, in jo spravi pod sedež pred seboj. Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), in mere prtljage, ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika. V primeru, da potnik kupi zgolj letalsko vozovnico je na ponudbi posebej navedeno, ali je v ceni znesek prtljage zajet ali pa je za prtljago potrebno doplačilo. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je treba navesti točne podatke - IME in PRIIMEK, tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica, kjer je ta dovolj ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval, ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov, potrebnih za potovanje, ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice, kar gre vse v breme in na račun potnika.

 

PLAČILO                                                                                                                

Za dan plačila se šteje dan in ura ko EOL prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Če nakazilo prispe na transakcijski račun EOLa izven delavnega časa se šteje, da je bilo nakazilo prejeto naslednji delavni dan.

Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja (npr. varščina). Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. Če potnik ne plača prijavnine in stroškov rezervacije ali varščine ali preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača računa v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja ali predstavniku agencije dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve EOLa, v primeru vračila plačila EOL v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, seveda če je do njega upravičen.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

 

CENE                                                                                                                      

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. EOL si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja EOL potnika obvesti.

EOL lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene, na potovanju na kraju samem. V tem primeru EOL ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem.

EOL lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi pogoji za morebitno zvišanje cene nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

 

STORITVE VŠTETE V CENI ARANŽMAJA                                                              

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču. V kolikor so posebnosti, se le te navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.

 

DODATNE STORITVE                                                                                            

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, vstopnine ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku EOL v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA                                        

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima EOL pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan EOLu povrniti stroške rezervacije (glej odstavek Prijava) in stroške odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje in vrste potovanja:

 

Razpisna skupinska potovanja če se potniki prijavljajo in plačujejo posamezno

 • odpoved od prijave do 90 dni pred odhodom                               5 % cene potovanja (velja za potovanja z letalom)

 • odpoved od prijave do 60 dni pred odhodom                             10 % cene potovanja

 •  odpoved od 59 do 42 dni pred odhodom                                    20 % cene potovanja

 •  odpoved od 41 do 30 pred odhodom                                           50 % cene potovanja

 •  odpoved od 29 do 14 dni pred odhodom                                   75 % cene potovanja

 •  odpoved od 13 do 8 dni pred odhodom                                     85 % cene potovanja

 •  odpoved kasneje kot 7  dni pred odhodom                             100 % cene potovanja

 

Razpisna potovanja, če se potniki prijavijo kot skupina, razpisna skupinska potovanja po meri, skupinska potovanja po meri, potovanja zaključenih skupin,  potovanja kombiniranih skupin, razpisana individualna potovanja, individualna potovanja po meri, paketni aranžmaji:

 • do potrditve odhoda s strani EOLa 16 EUR na osebo

 • po potrditvi odhoda s strani EOLa 100% cene aranžmaja.

 

Potovanja, programi in rezervacije po naročilu

 • do potrditve odhoda s strani EOLa 30% cene aranžmaja oziroma najmanj 50 EUR,

 • po potrditvi odhoda s strani EOLa 100% cene aranžmaja.

 

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar EOL ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih EOLu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z EOLom, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani EOLa zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe do 8 dni pred odhodom spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna EOL potniku administrativne stroške v višini 16,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

EOL oziroma pooblaščena oseba EOLa lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. EOL v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. EOL bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

 

ZAVAROVANJE STROŠKA ODPOVEDI TURISTIČNEGA POTOVANJA                                                                                                        

Potnik lahko ob prijavi pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica povrne del vplačanega zneska.

Takšni primeri so:

a) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje,

b) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven-zakonskega partnerja, ki zavarovancu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovanec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,

c) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca,

d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje,

e) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja sopotnika/ov (ko potuje največ 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, katera nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je skupaj z zavarovancem naveden na prijavnici in v pogodbi o nakupu turističnega aranžmaja.

 

Za zavarovanje veljajo pogoji Zavarovalnice Triglav, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni tukaj. 

Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacij , ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

 

 

ORGANIZATORJEVA ODPOVED  ALI SPREMEMBA PROGRAMA                           

EOL si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. EOL si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 5 (pet) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 

 • za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov v avtobusu,

 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 25 potnikov v posamezni skupini,

 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini,

 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.

 

V primerih, ko EOL izrecno pisno jamči odhod oziroma “zagotovljen odhod”, ne more odpovedati potovanja. EOL si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za EOL pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin. EOL lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika/naročnika potovanja, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s EOLom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik/naročnik pa o tem ni obvestil EOL. EOL si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere EOL ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. EOL ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da EOL odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru EOLove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa EOL potnika nemudoma obvesti. Če EOL oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. EOL ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem EOLu ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko EOL namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 

POTNI DOKUMENTI                                                                                                                      

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti. EOL za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna EOL po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum EOL, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov EOL potniku ne vrača. EOL ne jamči za točnost informacij dobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje EOLa pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar EOLu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

 

OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM                                                                     

Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 - 7 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 

ZDRAVSTVENI PREDPISI                                                                                                           

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. EOL ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

POTOVANJE Z OTROKI                                                                                                                

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa. Za starost otroka se šteje starost, ki jo bo otrok dosegel na dan pričetka potovanja ali med samim potovanjem in ne starost, ki jo ima na dan prijave.

 

PRTLJAGA                                                                                                             

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in le ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku doplačati in sicer navadno ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. EOL ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 

TOČNOST PREVOZNIKOV                                                                                      

EOL ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. EOL ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. EOL si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih, individualnih in skupinskih potovanjih po meri ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku ali ogledom. Če naročnik želi oglede v teh dneh se strinja, da se program prilagodi morebitnim spremembam in se to ne seštej kot sprememba programa.

Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno srednje kategorije.

 

IZGUBA DOKUMENTOV                                                                                         

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika EOLa. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 

INFORMACIJE                                                                                                        

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo EOL bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato EOL ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

 

KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH 

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije.

Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

Pri aranžmajih, označenih z "all inclusive", je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

 

OBVEZNOSTI POTNIKA                                                                                         

Potnik je dolžan skrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom Republike Slovenije in držav, skozi katere in v katere potuje. če bi zaradi nespoštovanja predpisov zmotil potek potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom. Spoštovati mora hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalci storitev. če tega ne upošteva, odgovarja za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo lahko potnik v takšnem primeru utrpel.

 

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE                                                                     

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku EOLa, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni nemudoma pisno (velja tudi zapisnik) obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku, do 60 dni po zaključku potovanja. Brez pisne reklamacije EOL ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: EOL d.o.o., Alešovčeva 10, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer EOL take reklamacije ne bo obravnaval. EOL ne bo upošteval skupne pritožbe, ki jo podpiše več potnikov iz ene reklamacijske zahteve:

Reklamacija mora biti utemeljena. Stroški nastali zaradi neutemeljene reklamacije bremenijo potnika. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino cene aranžmaja, če po krivdi EOLa ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. Pravica kupca do nadomestila idealne škode se s tem izključuje. To določilo ne velja v primeru, da ima EOL pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Organizator je dolžan izdati pisni odgovor na pritožbo v 8 dneh po njenem prejemu oz. po prejemu vseh dokumentov, potrebnih za razrešitev. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju podatkov katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij javnim glasilom.

 

UPORABA PODATKOV                                                                                           

EOL vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi EOLa in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 

UPORABA FOTOGRAFIJ IN VIDEO POSNETKOV

Na Eolovih potovanjih nastale fotografije in video posnetke lahko EOL uporabi po predhodnem soglasju z avtorjem na svojih spletnih straneh in promocijskih gradivih. Potnik ali njegov skrbnik s podpisom te pogodbe dovoljuje uporabo fotografij ali posnetkov na katerih se pojavlja potnik. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 

KONČNA DOLOČILA                                                                                               

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

 

DODATNA OPOZORILA in  POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE       

Dodatna opozorila in posebni pogoji veljajo za vse turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

 

V Ljubljani, 31. marec 2016

 

 

 

OPREDELITEV POJMOV                                                                                         

Posamezni potnik je oseba, ki se prijavlja/prijavi na razpisani aranžma, se pridružuje skupini ali zaključeni skupini potnikov ali se prijavlja/prijavi na aranžma izdelan po meri

Skupina je skupina oseb, ki se prijavlja/prijavi na razpisani aranžma ali že izdelan aranžma po meri. Skupino zastopa odgovorna polnoletna oseba preko katere potekajo vsi dogovori, obveščanja in finančne transakcije (plačilo varščine in obroka/kov za celo skupino naenkrat). Skupina šteje najmanj 15 oseb.

Zaključena skupina je zaključene skupina oseb, ki naroča program potovanja po meri. Skupino zastopa odgovorna polnoletna oseba preko katere potekajo vsi dogovori, obveščanja.

Razpisna skupinska potovanja so potovanja ali izleti, ki so razpisana večkrat v letu. Potniki potujejo v skupini po enotnem programu.

Razpisna skupinska potovanja po meri so potovanja ali izleti, ki so unikatna (se ne ponavljajo) ali so časovno ali sezonsko omejena ali vezana na odpiralne čase drugih ponudnikov (vrtov, parki zabaviščni parki) ali so vezana na določeno skupino potnikov. Ne te izlete se lahko prijavljajo skupine in posamezni potniki.

Skupinska potovanja po meri so potovanja ali izleti, narejeni po meri za zaključeno skupino ali skupine potnikov. Cena, storitve in program potovanja so dogovorjeni za določeno število potnikov in točno določene oglede, zaradi česar spremembe niso mogoče brez večjih stroškov.

Individualna potovanja po meri so potovanja ali izleti narejeni po meri, za posameznike ali družine, ki potujejo sami (ne v skupini) samostojno ali v spremstvu vodnika/spremljevalca.

Individualni paketni aranžmaji so aranžmaji, ki vključujejo izbrani paket (npr. vstopnine in namestitve, namestitve in smučarske vozovnice, land paketi, ) ter so namenjeni posameznikom.

Skupinski paketni aranžmaji so aranžmaji, ki vključujejo izbrani paket (npr. vstopnine in namestitve, namestitve in smučarske vozovnice, land paketi) ter so namenjeni posameznikom.

Splošna določila
Prijava
Rezervacija letalske vozovnice
Plačilo
Cene
Storitve vštete v ceni aranžmaja
Dodatne storitve
Potnikova odpoved ali sprememba
Obvestila pred potovanjem
Zdravstveni predpisi
Potovanje z otroki
Prtljaga
Točnost prevoznikov
Izguba dokumentov
Informacije
Kategorizacija objektov
Obveznosti potnika
Reklamacije
Uporaba podatkov
Uporaba fotografij
Končna določila
Dodatna opozorila
Opredelitev pojmov
Letalski prevozi z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki
bottom of page